KANCELÁŘ
ČINNOST
FOTOGALERIE
REFERENCE
KONTAKT
ARCHITEKTURA

Projektováním pozemních staveb se naše projektová kancelář zabývá od roku 1995.

Projektujeme jak novostavby, tak i stavební úpravy bytových a občanských staveb.
Stavby navrhujeme od prvotních návrhů - studií ve spolupráci s architekty, s obstaráním geodetického zaměření pozemků a se zajištěním zaměření stávajícího stavu objektů pro projekty bouracích prací, projektů pro stavební povolení včetně obstarání vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a obstarání územního rozhodnutí či stavebního povolení.

Pro realizaci staveb zpracováváme prováděcí projekty včetně položkových rozpočtů, na základě podkladů – slepých rozpočtů obstaráváme nabídky dodavatelů na ucelené dodávky či subdodávky staveb s porovnáním nabídkových cen včetně podmínek realizace. Na projektované akce vykonáváme autorský dozor včetně technické pomoci pro stavebníka dle jeho potřeb až po kolaudaci staveb. Více...
ING. MILOSLAV JELÍNEK    PROJEKCE STAVEB, URBANISMUS
© Ateliér FF design | Webmaster